_________________________Odgovori – 1.krug (pitanja 1-5)

PITANJA:

1) U kojoj mačevalačkoj discipline se ne priznaje pogodak u ruku ?

2) Na kojim Olimpijskim igrama su žene prvi put nastupile u maču ? (grad i godina)

3) Hrvatski mačevalac Bojan Jovanović je 2010.godine osvojio turnir svjetskog kupa u Venezueli, 2011.godine osvojio je 5.mjesto na europskom prvenstvu za seniore u Velikoj Britaniji, a 2012.godine nastupio je na Olimpijskim igrama u Londonu.
a) U koji klub je Bojan Jovanović bio učlanjen za vrijeme ta tri nastupa ?
b) U kojoj je disciplini nastupao ?
c) U kojem gradu je održano seniorsko europsko prvenstvo u mačevanju 2011.godine ?

4) Koliko je dugačko (u metrima) borilište u sportskom mačevanju ? Samo aktivni teren, ne pista u cjelini.

5) Kako nazivamo obrambenu akciju kojom odbijamo (otklanjamo) protivničku oštricu kad nas protivnik napada ?

ODGOVORI:

1) Floret

2) Atlanta, 1996.

3)
a) Zagrebačka škola mačevanja (ZŠM)
b) Floret
c) Sheffield

4) 14 metara

5) Parada