___________________________________________Odgovori – 3.krug (pitanja 11-15)

PITANJA:

11) Jedno od književnih djela koja su mnoge generacije motivirale da se bave mačevanjem je svakako roman Tri mušketira (A.Dumas). Naročito su bile popularne filmske verzije. Koje je glavno
oružje u ratu vojne postrojbe kojoj je pripadao Portos ?

12. Koje godine je rođen zagrebački trener mačevanja u čiju čast se u Zagrebu održava juniorski svjetski kup FIE ?

13. Hrvatska je do sada osvojila jednu medalju na europskim prvenstvima u mačevanju.
a) Kako je ime i prezime osvajačice – osvajača te medalje ?
b) U kojoj disciplini je to ostvareno ?
c) U kojoj dobnoj skupini je to ostvareno ?

14) Aparat za signalizaciju pogodaka u mačevanju bilježi pogodak paljenjem lampice. Kojim tehničkim procesom se to postiže u maču?
a) prekidom strujnog kruga
b) zatvaranjem strujnog kruga
c) mehaničkim dodirom

15. Koji je naziv službene osobe koja donosi odluku o tome koji je mačevalac pobijedio u borbi na mačevalačkom natjecanju ?

ODGOVORI:

11) Mušketa

12) 1915.

13)
a) Borna Špoljar
b) Muški floret
c) Kadeti

14) b) Zatvaranjem strujnog kruga

15) Sudac