___________________________________________Odgovori – 6.krug (pitanja 26-30)

PITANJA:

26) Od navedene tri osobe povezane s mačevanjem, koja je prva rođena?
a) Thomas Bach
b) Camillo Agrippa
c) Charles de Batz de Castelmore
27) Za koji mačevalački klub je nastupao četverostruki seniorski pojedinačni državni prvak u floretu (Jugoslavija) Bogumir Jambrošić ?
28) Na kojim Olimpijskim igrama novog doba je mačevanje prvi put uvršteno u program? Traži se grad i godina.
29) Povlačenje vrha (struganje vrhom) po pisti oduvijek se u mačevanju smatralo izuzetno nepristojnim. Da li suvremena pravila sportskog mačevanja dopuštaju takav potez?
30) Nabroji tri načina na koja možemo izvršiti kontakt svojom oštricom na protivničku.

ODGOVORI:

26) Camillo Agrippa, 1501.
27) MK Mladost, Zagreb
28) Atena, 1896.
29) Ne dopuštaju u floretu i maču. Tehnička pravila t.76.2 i t.90.2. U sablji se ne spominje.
30) Pritisak (presija), udarac (batuta), klizanje (filo).